Training tag: Featured

Effectief leren op afstand-update februari 2021

Wij zijn van mening dat leren iets is wat je zoveel mogelijk samen doet. Maar helaas kan dat niet altijd. Soms kunnen leerlingen niet naar school komen en soms moeten scholen tijdelijk hun deuren sluiten. De uitdaging is dan om snel over te gaan op een systeem waarbij effectief geleerd wordt op afstand.

Privacy in het onderwijs – 1 van 2 – Wat je moet weten

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze cursus leer je hoe je hier als school rekening mee kunt houden en hoe je hier aan kunt voldoen.