De 8 stappen van Kotter

Om veranderingen zo goed mogelijk te laten slagen, zal je een strategie kunnen bedenken die dit realiseert. Een veel gebruikte strategie is de 8 stappen van Kotter. Deze planmatige aanpak helpt je om een veranderingstraject goed aan te pakken.

Communiceer

Bij deze werkwijze is communiceren erg belangrijk. Je wil namelijk zoveel mogelijk draagvlak van je personeel. Je zult ze dus moeten betrekken bij het proces. Ook zal je duidelijk moeten uitleggen waar wel of geen inspraak mogelijk is.

Valkuilen

Een belangrijke valkuil bij een veranderinstraject is, dat niet iedereen de urgentie ziet. Zeker bij ICT trajecten in het onderwijs, zie je dat als dit ontbreekt de verandering niet of nauwelijks van de grond komt. Is deze er echter wel, zoals bij de Corona crisis, dan zie je dat opeens heel veel mogelijk was. Daarnaast zullen de betrokkenen zich gewaardeerd moeten voelen en een meerwaarde voor zichzelf zien in de verandering.
Een belangrijk punt is ook dat vaak vergeten wordt een goed scholingsaanbod ten behoeve van de verandering aan te bieden. Iemand een inlog geven en zeggen “succes” is niet voldoende. 

En ervaringen met falende projecten, leiden vaak tot meer weerstand bij nieuwe trajecten.