Delen binnen een klas

Het is ook mogelijk jouw OneDrive bestanden te delen binnen een klas. Dit kan op verschillende manieren. 

Allereerst kan je het bestand plaatsen bij de teambestanden die we eerder al hebben bekeken. Mochten er binnen een team meerdere kanalen aangemaakt zijn, is er per kanaal een aparte bibliotheek met bestanden. Wij werken nu weer in het standaardkanaal Algemeen.

  • Ga naar het kopje Bestanden (1) en klik op OneDrive (2)
  • Zoek het gewenste bestand op (3)
  • Klik er met de rechtemuisklik op en kies dan Verplaatsen of Kopiëren (4)

Wanneer je kiest voor kopiëren blijft het oorspronkelijke bestand in jouw OneDrive staan. Je hebt dan dus twee versies van het bestand.

  • Klik in het volgende venster op Bladeren in teams en kanalen en kies het juiste team
  • Indien er binnen het team meerdere kanalen (mappen) zijn kies je voor het standaard kanaal Algemeen
  • Selecteer eventueel een onderliggende map en klik dan Verplaatsen (of Kopiëren indien je die optie hebt gekozen)

Het bestand is nu verplaatst en direct door de klas te vinden. Eventueel kan je het direct onder de aandacht brengen op de manier die we in de paragraaf Bestanden onder de aandacht brengen hebben behandeld.