Hergebruiken of verwijderen

Google Classroom biedt verschillende manieren om eerder geplaatst materiaal opnieuw te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een andere lesgroep die parallel loopt of een opdracht uit een eerder jaar.