Schoolwerk

Wanneer je geen tijdelijke mededelingen wilt plaatsen, maar lesstof wilt delen die het hele jaar relevant is, gebruik je het tabblad Schoolwerk.

Je kunt binnen dit tabblad materiaal delen en netjes indelen, maar ook opdrachten en toetsen plaatsen die de leerlingen via de Classroom in kunnen leveren. 

We starten met het maken van een aantal onderwerpen zodat het werk gemakkelijk kan worden teruggevonden door jouw leerlingen.