Tabellen invoegen en bewerken

Tabellen zijn een handige manier om grote hoeveelheden informatie te organiseren en te presenteren. Tabellen worden ook vaak gebruikt als hulpmiddel voor het positioneren van tekst in een document.

 • Kies voor Invoegen, Tabel
 • Kies, in de keuzematrix, de grootte van de tabel. Je kan het aantal rijen en kolommen selecteren door er met de muis overheen te slepen. Op de regel onderaan het grafische venster, kun het aantal rijen en kolommen dat je selecteert aflezen.
 • Klik op de cel waarvan je wilt dat die op de laatste rij van de laatste kolom is. Je tabel zal worden ingevoegd. 
Rijen of kolommen toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op een cel in een tabel

Klik op een van de volgende opties om een rij of kolom toe te voegen naast de geselecteerde cel:

   • Kolom links invoegen
   • Kolom rechts invoegen
   • Rij boven invoegen
   • Rij onder invoegen
Rijen, kolommen of de volledige tabel verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op een cel in de rij of kolom die je wilt verwijderen.

Kies Kolom verwijderen of Rij verwijderen of Tabel verwijderen in het menu.

Cellen in een tabel samenvoegen

Je kunt cellen samenvoegen om titels te maken, kopteksten toe te voegen of gegevens uit verschillende cellen in één cel te plaatsen.

Selecteer de cellen die je wilt samenvoegen.

Klik met de rechtermuisknop en kies voor Cellen samenvoegen.

Het formaat van een rij of kolom aanpassen

Plaats in de tabel de muisaanwijzer op de rasterlijn van een rij of kolom.

Wacht tot de muisaanwijzer in een dubbele pijl verandert. 

Klik en sleep vervolgens om de rij of kolom het gewenste formaat te geven.

Alle rijen of kolommen even groot maken

Klik met de rechtermuisknop op een tabel.

Klik op Rijen verdelen of Kolommen verdelen.

Individuele cellen in een tabel opmaken

Selecteer de cellen die je wilt wijzigen.

Klik in de werkbalk op de opmaak die je wilt wijzigen

(1) Achtergrondkleur van de cel veranderen

(2) Randkleur van de cel veranderen

(3) Randbreedte van de cel veranderen

(4) Randstreepje van de cel bepalen.

Doe-opdracht

Open je document Vulkanen en voeg op het einde van het document, na de laatste alinea (opsomming), volgende tabel toe.