Tot slot

Gefeliciteerd! Je bent aan het einde beland van de cursus Google Classroom.

Je hebt gezien hoe je de Classroom effectief kunt inzetten voor mededelingen, het delen van media of het geven van uitgebreide opdrachten. Je hebt gezien dat je het maken van opdrachten of toetsen voor de leerling heel gemakkelijk kunt maken.

Als volgende stap is het belangrijk om samen met jouw collega’s goed te kijken naar de inzet van de Classroom. Gaan jullie het voor huiswerk gebruiken? Wordt de Classroom de hele dag door ingezet in combinatie met Chromebooks? Gaat de communicatie volledig via Classroom of zijn er al andere kanalen in gebruik? Als je samen goed nadenkt over de inzet ervan, heb je aan Classroom een zeer praktische, breed inzetbare, applicatie waar jij en jouw leerlingen veel plezier aan zullen beleven.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze cursus, of vind je dat er belangrijke informatie mist, schroom dan niet dit door te geven via: 

Jos@schoolupdate.nl

Als vervolg op deze cursus raden we de volgende cursussen aan:

Start G-Suite – Toetsen via Forms

Via Forms maak je toetsen die automatisch worden nagekeken. Toetsen zijn gemakkelijk binnen een klas te plaatsen en de resultaten zijn te importeren zodat je alles binnen jouw Classroom op orde hebt!

Start G-Suite – Google Sites

Laat de leerling mooie, professioneel ogende, websites maken die je vervolgens intern of publiekelijk kunt delen. Of werk gezamenlijk aan een site voor groepsprojecten.

Start G-Suite – Google MyMaps

Maak interactieve kaarten. Laat de leerlingen bijvoorbeeld op een gezamenlijke kaart belangrijke gebouwen of gebieden markeren met daarbij een foto en beschrijving.

Team Schoolupdate