Tot slot

Gefeliciteerd! Je bent aan het einde beland van de cursus Privacy wetgeving en AVG

Je hebt geleerd dat je veilig moet omgaan met gegevens. De gedachte “stel het zijn jouw gegevens” is hierbij belangrijk. De vijf vuistregels helpen je om goed na te gaan of je correct handelt. Bij twijfel raadpleeg altijd de functionaris voor gegevensbescherming. 

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze cursus, of vind je dat er belangrijke informatie mist, schroom dan niet dit door te geven via: 

janjaap@schoolupdate.nl

Team Schoolupdate

Team Schoolupdate