Wat is een Team?

Een Team is een ruimte waar je kunt samenwerken. Je kunt binnen het Team communiceren, bestanden delen of direct een video-vergadering starten.u00a0

Binnen een organisatie kunnen meerdere Teams worden aangemaakt. Ieder Team heeft zijn eigen eigenaars en leden. Op basis daarvan kan je gemakkelijk de rechten binnen een organisatie bepalen.u00a0

Zo zou je binnen een schoolorganisatie bijvoorbeeld een Team Bestuur kunnen maken waar iedereen enkel leesrechten heeft, een Team Leerkrachtenu00a0waar iedereen in kan werken en een Team Directieu00a0wat voor de meeste leerkrachten onzichtbaar zal zijn.

Je kunt binnen een organisatie zoveel Teams aanmaken als nodig. Omdat je alleen de Teams ziet waar jij lid van bent, blijft de omgeving toch overzichtelijk.