Wat is een Team

In deze cursus praten we zoveel mogelijk over klassen wanneer we teams aanmaken. Een team (klas dus) wat je aanmaakt bevat eigen communicatie, bestanden en opdrachten.

Een leerling kan deelnemen aan meerdere teams. In het PO praten we dan over zijn eigen groep en daarnaast misschien een plusklas of een project. In het VO en verder kan er bijvoorbeeld een klas per vakgebied worden aangemaakt. Hoe je deze teams inricht is afhankelijk van jouw onderwijs en de manier waarop je Teams hierbinnen wilt inzetten.

Je kunt binnen een omgeving zoveel Teams creëren als je wilt. Doordat de leerling enkel de teams ziet waaraan deze deelneemt blijft de omgeving overzichtelijk. Een leerling uit Groep 6B die daarnaast in de plusgroep Codekrakers zit ziet maar twee teams staan. 

De leerlingen die niet deelnemen aan de plusgroep zien deze dus ook niet staan, zij zouden enkel hun groep zien.